Utbildningar inom Ledningssystem online

Behöver ni mer kunskap inom ISO 45001? Vi erbjuder kurser på distans samt företagsanpassade kurser på plats hos er eller på distans.

* Utbildning Processkartläggning online

Kursinnehåll är under utarbetning.

* Utbildning Riskhantering online

Kursinnehåll är under utarbetning.

* Utbildning Målstyrning online

Kursinnehåll är under utarbetning.

* Utbildning Förbättringsarbete online

Kursinnehåll är under utarbetning.

För frågor om kurserna, Kontakta oss!