HG konsulterna har tjänster inom ISO-certifiering, Verksamhetsutveckling och Digitala Medieval

Vi brinner verkligen för våra svenska företag och vill bidra till att fler blir mer konkurrenskraftiga och framgångsrika. För oss är det en stor drivkraft att få vara en del av ett företags framgångsresa!

I en verksamhet finns det alltid områden att utveckla och förbättra, eftersom omvärlden som vi befinner oss i ständigt förändras. Därför måste vi som företagare kontinuerligt känna av vår omvärld, för att förstå våra förutsättningar och hur de förändras. Förändringar kan vara att kunder får nya behov och önskningar, nya konkurrenter kan dyka upp eller att nya lagkrav tillkommer. Vi kan då behöva omvärdera vår affärsmodell, förändra vårt ledningssystem och våra processer, vässa våra strategier och vårt arbete med målstyrning.

Ett effektivt ledningssystem blir en stabil grund för verksamheten!

Ett företag eller verksamhet behöver ge sig själv rätt förutsättningar för att kunna vara flexibel och snabbfotad. Samtidigt är det nödvändigt ha en stabil grund att stå på. Ett träffsäkert och effektivt ledningssystem som kontinuerligt förbättras kan fungera som den stabila grunden att utgå från.

Ett ledningssystem som driver verksamheten framåt, mot mål och vision och som säkrar att interna och externa krav uppfylls. Och som innehåller verkningsfulla rutiner för kundvärdeprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser som kan öka intäkter och minska kostnader. Det ska dessutom se till att affärsmodell och strategier ses över med jämna mellanrum och möjliggöra den företagskultur som man vill ha.

Vad kan HG konsulterna hjälpa er med?

Vi har lång erfarenhet av att bygga effektiva och certifierbara ledningssystem som verkligen används. HG konsulterna kan hjälpa er, oavsett om målet är att bli ISO-certifierad eller inte. Vi har utfört hundratals internrevisioner genom åren, arbetat med processkartläggning, riskanalyser och drivit förbättringsprojekt. Vi har också många års erfarenhet av arbete med strategier och målstyrning, effektiva försäljningsstrategier och försäljningsupplägg, ledningsfrågor i olika chefspositioner samt med konsultation inom digital marknadsföring.

Dessutom – vi är företagare som verkligen förstår företagare!
Vad kan vi göra för er? Kontakta oss!