HG konsulterna har tjänster inom ISO-certifiering, Verksamhetsutveckling, Ledarskap och Digitala Medieval

Vi brinner verkligen för våra svenska företag och vill bidra till att fler blir mer konkurrenskraftiga och framgångsrika. För oss är det en stor drivkraft att få vara en del av ett företags framgångsresa!

I en verksamhet finns det alltid områden att utveckla och förbättra, eftersom omvärlden som vi befinner oss i ständigt förändras. Vi som företagare behöver därför kontinuerligt känna av vår omvärld för att förstå våra förutsättningar och hur de förändras. Förändringar kan vara kunder som får nya behov och önskemål, nya konkurrenter som dyker upp eller nya lagkrav som tillkommer. Vi kan då behöva omvärdera vår affärsmodell, förändra vårt ledningssystem och våra processer, vässa våra strategier och vårt arbete med målstyrning.

Ett effektivt ledningssystem blir en stabil grund för verksamheten!

Ett företag eller verksamhet behöver ge sig själv rätt förutsättningar för att kunna vara flexibel och snabbfotad. Samtidigt är det nödvändigt ha en stabil grund att stå på. Ett träffsäkert och effektivt ledningssystem som kontinuerligt förbättras kan fungera som den stabila grunden att utgå från.

– Ett ledningssystem som driver verksamheten framåt, mot mål och vision och som säkrar att interna och externa krav uppfylls.
– Ett ledningsssytem som innehåller verkningsfulla rutiner för kundvärdeprocesser, ledningsprocesser och stödprocesser som kan öka intäkter och minska kostnader.
– Ett ledningssystem som ser till att affärsmodell och strategier ses över med jämna mellanrum och möjliggöra den företagskultur som vi vill ha.

Vad kan HG konsulterna hjälpa er med?

Vi har lång erfarenhet av att bygga effektiva och certifierbara ledningssystem som verkligen används. HG konsulterna kan hjälpa er, oavsett om målet är att bli ISO-certifierad eller inte. Vi har utfört hundratals internrevisioner genom åren, arbetat med processkartläggning, riskanalyser och drivit förbättringsprojekt. Vi har också många års erfarenhet av arbete med strategier och målstyrning, effektiva försäljningsstrategier och försäljningsupplägg, ledningsfrågor i olika chefspositioner samt med konsultation inom digital marknadsföring.

Dessutom – vi är företagare som verkligen förstår företagare!
Vad kan vi göra för er? Kontakta oss!