Utbildning ISO 14001 – online

Behöver ni mer kunskap inom ISO 14001? Vi erbjuder kurser på distans samt företagsanpassade kurser på plats hos er eller på distans.

* Grundkurs ISO 14001 – Ledningssystem för miljö

I denna grundkurs går vi igenom vad ett ledningssystem är, kraven i ISO 14001:2015, kopplingen till en verksamhets strategiska arbete samt berör några områden, som t.ex. miljöaspekter, lite djupare.

Kurslängd: 1 dag uppdelat på 2 halvdagar

Kursinnehåll:
– Ledningssystem, vad är det?
– ISO 14001:2015, krav
– Livscykelperspektivet
– Miljöaspekter
– Miljölagstiftning
– PDCA-cykeln
– Att arbeta med Mål
– Riskhantering
– Kopplingen till verksamhetens strategiska arbete

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Pris distans: 3900 kr exklusive moms.

Dokumentation: ingår i priset

Kurstillfällen:
Planering pågår

Bokning: Kontakta oss på info@hgkonsulterna.se för att boka.

* Fördjupningskurs ISO 14001 – Ledningssystem för miljö

Kursinnehåll är under utarbetning.

Vi erbjuder distansutbildning ISO 14001 samt företagsanpassade kurser på plats hos er, eller på distans.

För frågor om kurserna, Kontakta oss!