Utbildning Internrevision – online

Behöver ni mer kunskap inom Internrevision? Vi erbjuder kurser på distans samt företagsanpassade kurser på plats hos er eller på distans.

* Grundkurs Internrevision – Utvärdering av ledningssystem

Kursinnehåll är under utarbetning.

För frågor om kurserna, Kontakta oss!