Strategiarbete

Det strategiskt arbetet är en viktig uppgift för en ledningsgrupp men tyvärr något som kan vara lätt att skjuta på då det ofta är mycket operativt arbete som kräver uppmärksamhet.

Utan ett genomtänkt och effektivt strategiarbete är det en stor risk att er vision inte blir annat än en illusion, att ni halkar efter i branschen och inte hamnar där ni vill vara.

Behöver ni hjälp med företagets strategier?

Strategiarbetet handlar om att välja riktning för verksamheten och att ha en plan för att ta sig mot sina långsiktiga mål och sin vision. Det handlar om att förstå den verklighet man verkar i, både internt och externt, förstå sina intressenter och att uppskatta framtida scenarier.

En utarbetat och kommunicerad strategi ger förutsättningar för verksamheten att arbeta i samma riktning och att kunna ta rätt beslut, t.ex. angående nya produkter, tjänster, organisationen, teknik osv.

Vi arbetar framförallt i Borås, Göteborg och Jönköping med omnejd.
Hur kan vi hjälpa er? Kontakta oss!