Verksamhets-utveckling

Effektiva
Ledningssystem

Effektiva Ledningssystem

Behöver ni hjälp med att se över ert Ledningssystem?

Ett effektivt ledningssystem ska stötta verksamheten både i det dagliga arbetet och möjliggöra att kunna nå uppsatta mål. Ett bra designat ledningssystem utgör grunden för ett effektivt förbättringsarbete och tar verksamheten framåt mot visionen.
Läs mer…

Processkartläggning

Behöver ni hjälp med att kartlägga era processer?

Processerna utgör kärnan i en verksamhet och ger en förståelse för vilka aktiviteter som egentligen generar ett kundvärde och som ni tjänar pengar på. De är grunden för att förstå hur förbättringsarbetet ska fokuseras och för att kunna utveckla verksamheten.
Läs mer…

Kartläggning
Processer

Kartläggning
Processer

Processkartläggning

Behöver ni hjälp med att kartlägga era processer?

Processerna utgör kärnan i en verksamhet och ger en förståelse för vilka aktiviteter som egentligen generar ett kundvärde och som ni tjänar pengar på. De är grunden för att förstå hur förbättringsarbetet ska fokuseras och för att kunna utveckla verksamheten.
Läs mer…

Effektiv
Målstyrning

Målstyrning

Behöver ni hjälp med att utveckla och effektivisera arbetet med era mål?

Målstyrning kan vara ett effektivt redskap för att generera förbättringar i en verksamhet. Genom att identifiera kritiska framgångsfaktorer kan man fokusera mål och nyckeltal till de områden i verksamheten där de ger mest nytta.
Läs mer…

Strategiarbete

Behöver ni hjälp med ert strategiarbete?

Strategiarbetet handlar om att välja riktning för verksamheten och att ha en plan för att ta sig mot sina långsiktiga mål och sin vision. Det handlar om att förstå den verklighet man finns i, både internt och externt, förstå sina intressenter och att uppskatta framtida scenarier.
Läs mer…

Effektivt
Strategiarbete

Effektivt
Strategiarbete

Strategiarbete

Behöver ni hjälp med ert strategiarbete?

Strategiarbetet handlar om att välja riktning för verksamheten och att ha en plan för att ta sig mot sina långsiktiga mål och sin vision. Det handlar om att förstå den verklighet man finns i, både internt och externt, förstå sina intressenter och att uppskatta framtida scenarier.
Läs mer…

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss!