Verksamhets-utveckling

Effektiva Ledningssystem

Behöver ni hjälp med att se över ert Ledningssystem?

Ett effektivt ledningssystem ska stötta verksamheten både i det dagliga arbetet och möjliggöra att nå uppsatta mål. Det utgör grunden för ett effektivt förbättringsarbete och tar verksamheten framåt mot visionen.
Läs mer…

Processkartläggning

Behöver ni hjälp med att kartlägga era processer?

Processerna utgör kärnan i en verksamhet och ger en förståelse för vilka aktiviteter som egentligen generar ett kundvärde och som ni tjänar pengar på.
Läs mer…

Processkartläggning

Behöver ni hjälp med att kartlägga era processer?

Processerna utgör kärnan i en verksamhet och ger en förståelse för vilka aktiviteter som egentligen generar ett kundvärde och som ni tjänar pengar på. De är grunden för att förstå hur förbättringsarbetet ska fokuseras och för att kunna utveckla verksamheten.
Läs mer…

Målstyrning

Behöver ni hjälp med att utveckla och effektivisera arbetet med era mål?

Målstyrning kan vara ett effektivt redskap för att generera förbättringar i en verksamhet. Identifiera era kritiska framgångsfaktorer och fokusera mål och nyckeltal där de ger mest nytta.
Läs mer…

Strategiarbete

Behöver ni hjälp med ert strategiarbete?

Strategiarbetet handlar om att välja riktning för verksamheten och att ha en plan för att ta sig mot sina långsiktiga mål och sin vision.
Läs mer…

Strategiarbete

Behöver ni hjälp med ert strategiarbete?

Strategiarbetet handlar om att välja riktning för verksamheten och att ha en plan för att ta sig mot sina långsiktiga mål och sin vision. Det handlar om att förstå den verklighet man finns i, både internt och externt, förstå sina intressenter och att uppskatta framtida scenarier.
Läs mer…

Chefs- och Ledarskapscoachning

Behöver ni hjälp med chefs- och ledarskapsfrågor?

Oavsett om du är ny i din roll, eller har längre erfarenhet, kan det vara skönt att ha någon med lång erfarenhet att vända sig.
Läs mer…

Digitala medieval

Behöver ni hjälp med era digitala medieval?

Vi har lång erfarenhet som leverantör av digitala medier. Denna kunskap vill vi nu dela med oss till er!
Läs mer…

Digitala medieval

Behöver ni hjälp med era digitala medieval?

Vi har lång erfarenhet som leverantör av digitala medier. Denna kunskap vill vi nu dela med oss till er!
Läs mer…

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss!