Certifiering mot ISO 9001, Ledningssystem för Kvalitet

ISO 9001 är en väl etablerad internationell standard för kvalitetsledningssystem och fungerar som ett ramverk för att styra upp interna rutiner. Den kan bidra till en mer kundfokuserad och effektiv verksamhet.

Genom att införa ISO 9001 får ni hjälp att kvalitetssäkra verksamheten och fokusera på områden som är kritiska ur ett kundperspektiv.

Behöver ni hjälp med er ISO 9001 certifiering i Borås, Göteborg, Jönköping, Stockholm, Malmö med omnejd?

Funderar ni på att certifiera er mot ISO 9001? Det kan finnas många anledningar till att en verksamhet väljer att certifiera sig mot ISO 9001. Ni har kanske kunder eller andra intressenter som kräver en certifiering, eller så vill ni certifiera er för egen skull.

Det kan kännas tryggt att ha någon med kunskap att luta sig mot, oavsett anledning. HG konsulterna hjälper er i den utsträckning ni vill och har behov av. Det innebär att vi börjar med en nulägesanalys för att kunna avgöra vad som krävs. Vi vill dessutom ge er förutsättningar för att klara er själva efter er certifiering, därför arbetar vi gärna tillsammans med er personal.

Är ni redan certifierade mot ISO 9001, men känner att tiden eller kunskapen inte räcker till för att upprätthålla certifikatet? I så fall kan vi hjälpa er löpande med de behov ni har. Behöver ni kanske hjälp med att utföra era internrevisioner eller med att effektivisera befintligt ledningssystem? Vi kan även stötta genom att finnas till hands vid externrevisioner?

Behöver ni höja kompetensen inom ISO 9001? Boka en ISO 9001-utbildning hos oss!

Har ni ett effektivt och användbart Kvalitetsledningssystem?

Har ni någon gång infört nya dokument i kvalitetsledningssystemet som ni egentligen inte ser något behov av? Ni kanske har fått en avvikelse vid en extern revision eller bara tror att det krävs i ISO 9001. Ja det är lätt att en verksamhet utökar sitt ledningssystem med dokument som egentligen inte behövs eller är användbara för organisationen. Resultatet kan bli ett komplext ledningssystem som bara tas fram och visas när revisorn är på besök. Risken finns då att både ledning och övriga medarbetare tappar tilltron till ledningssystemet.

Er Konsult inom Ledningssystem för Kvalitet

HG konsulterna har lång erfarenhet av att bygga certifierbara ledningssystem som dessutom är effektiva och användbara. Och vi utgår alltid först och främst från era behov och de rutiner ni redan har som fungerar väl. Vi kan även hjälpa till att integrera era olika ledningssystem till ett inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.

Vi vill gärna höra om era tankar och funderingar runt en ny ISO-certifiering eller er befintliga! Kontakta oss!