Certifiering mot ISO 28000, Ledningssystem för Säkerhet

ISO 28000 är en väl etablerad internationell standard för säkerhetsledningssystem och fungerar som ett ramverk för att styra upp interna rutiner. Den kan bidra till en mer säkerhetsfokuserad och effektiv verksamhet.

Genom att införa ISO 28000 får ni hjälp att kvalitetssäkra verksamheten och att fokusera på områden som är kritiska ur ett säkerhetsperspektiv, både för er och era kunder.

Behöver ni höja kompetensen inom ISO 28000? Boka en ISO 28000-utbildning hos oss!

Behöver ni hjälp med er ISO 28000-certifiering i Borås, Göteborg, Jönköping, Stockholm, Malmö med omnejd?

Det kan kännas tryggt att ha någon med kunskap att luta sig mot vid en ISO-certifiering, oavsett om ni vill certifiera er på grund av kundkrav, krav från andra intressenter eller för er egen skull. Vi hjälper er i den utsträckning ni vill och har behov av och vi börjar med en nulägesanalys för att kunna avgöra vad som krävs. Vi vill ge er förutsättningar för att klara er själva efter er certifiering och arbetar därför gärna tillsammans med er personal.

Er konsult inom ISO 28000, Ledningssystem för Säkerhet

HG konsulterna har lång erfarenhet av att bygga certifierbara ledningssystem som dessutom är effektiva och användbara. Och vi utgår alltid först och främst från era behov och de rutiner ni redan har som fungerar väl. Om ni har flera ledningssystem så kan vi integrera dem till ett.

Hör gärna av er och berätta om era tankar och funderingar runt en ISO-certifiering! Kontakta oss!