ISO-certifiering med Affärsnyttan i fokus

ISO-certifiering ISO 9001

Behöver ni hjälp med att certifiera er mot ISO 9001?

ISO 9001 är en väl etablerad internationell standard för kvalitet. Den fungerar som ett ramverk och kan resultera i en mer kundfokuserad och effektiv verksamhet.
Läs mer…

ISO-certifiering ISO 14001

Behöver ni hjälp med att certifiera er mot ISO 14001?

ISO 14001 är en väl etablerad internationell standard för miljö och kan resultatera i en mer miljöfokuserad och effektiv verksamhet.
Läs mer…

ISO-certifiering ISO 14001

Behöver ni hjälp med att certifiera er mot ISO 14001?

ISO 14001 är en väl etablerad internationell standard för miljö. Och den kan fungera som ett ramverk för att styra upp rutiner. Resultatet kan bli en mer miljöfokuserad och effektiv verksamhet. Det kan därför vara en fördel att certifiera sig mot ISO 14001.
Läs mer…

ISO-certifiering ISO 45001

Behöver ni hjälp med att certifiera er mot ISO 45001?

ISO 45001 är en väl etablerad internationell standard för arbetsmiljö och kan resultera i en mer arbetsmiljöfokuserad och effektiv verksamhet.
Läs mer…

ISO-certifiering ISO 27001

Behöver ni hjälp med att certifiera er mot ISO 27001?

ISO 27001 är en väl etablerad internationell standard för informationssäkerhet och kan resultatera i en mer säkerhetsfokuserad och effektiv verksamhet.
Läs mer…

ISO-certifiering ISO 27001

Behöver ni hjälp med att certifiera er mot ISO 27001?

ISO 27001 är en väl etablerad internationell standard för informationssäkerhet och kan resultatera i en mer informationssäkerhetsfokuserad och effektiv verksamhet.
Läs mer…

Certifiering IATF 16949

Behöver ni hjälp med att certifiera er mot IATF 16949?

IATF 16949 är en väl etablerad internationell standard för fordonsindustrin och kan resultera i en mer kundfokuserad och effektiv verksamhet.
Läs mer…

ISO-certifiering ISO 28000

Behöver ni hjälp med att certifiera er mot ISO 28000?

ISO 28000 är en väl etablerad internationell standard för säkerhet och kan resultatera i en mer säkerhetsfokuserad och effektiv verksamhet.
Läs mer…

ISO-certifiering ISO 28000

Behöver ni hjälp med att certifiera er mot ISO 28000?

ISO 28000 är en väl etablerad internationell standard för säkerhet och kan fungera som ett ramverk för att styra upp rutiner. Resultatet kan bli en mer säkerhetsfokuserad och effektiv verksamhet, både för er och era  kunder. Det kan därför vara en fördel att certifiera sig mot ISO 28000.
Läs mer…

ISO-certifiering ISO 17025

Behöver ni hjälp med att certifiera er mot ISO 17025?

ISO 17025 är en väl etablerad internationell standard för laboratorier och kan resultera i en mer kvalitetssäker och effektiv verksamhet.
Läs mer…

Hjälp med Internrevision

Behöver ni hjälp med era Internrevisioner?

Det är ett krav i ISO-standarder för ledningssystem att utföra internrevisioner. Ni kanske varken har tid eller möjlighet att göra detta själva. Vi hjälper gärna till i den utsträckning ni har behov av.
Läs mer…

Hjälp med Internrevision

Behöver ni hjälp med era Internrevisioner?

Det är ett krav i ISO-standarder för ledningssystem att utföra internrevisioner. Ni kanske varken har tid eller möjlighet att göra detta själva. Vi hjälper gärna till i den utsträckning ni har behov av. Fördelen med extern hjälp är att någon går igenom verksamheten med nya ögon.
Läs mer…

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss