ISO-certifiering med Affärsnyttan i fokus

ISO 9001
 
Kvalitet

ISO-certifiering ISO 9001

Behöver ni hjälp med att certifiera er mot ISO 9001?

ISO 9001 är en väl etablerad internationell standard för kvalitet. Den kan fungera som ett ramverk för att styra upp rutiner och resultera i en mer kundfokuserad och effektiv verksamhet. Av den anledningen kan det vara en fördel att certifiera sig mot ISO 9001.
Läs mer…

ISO-certifiering ISO 14001

Behöver ni hjälp med att certifiera er mot ISO 14001?

ISO 14001 är en väl etablerad internationell standard för miljö fungerar som ett ramverk för att styra upp rutiner. Resultatet kan bli en mer miljöfokuserad och effektiv verksamhet. Det kan därför vara en fördel att certifiera sig mot ISO 14001.
Läs mer…

ISO 14001
Miljö

ISO 14001
Miljö

ISO-certifiering ISO 14001

Behöver ni hjälp med att certifiera er mot ISO 14001?

ISO 14001 är en väl etablerad internationell standard för miljö. Och den kan fungera som ett ramverk för att styra upp rutiner. Resultatet kan bli en mer miljöfokuserad och effektiv verksamhet. Det kan därför vara en fördel att certifiera sig mot ISO 14001.
Läs mer…

ISO 45001
Arbetsmiljö

ISO-certifiering ISO 45001

Behöver ni hjälp med att certifiera er mot ISO 45001?

ISO 45001 är en väl etablerad internationell standard för arbetsmiljö och kan fungera som ett ramverk till att styra upp rutiner för en arbetsmiljöfokuserad och effektiv verksamhet.
Läs mer…

Hjälp med Internrevision

Behöver ni hjälp med era Internrevisioner?

Det är ett krav i många ISO-standarder att utföra internrevisioner. Ni kanske varken har tid eller möjlighet att göra detta själva. Vi hjälper gärna till i den utsträckning ni har behov av. Fördelen med extern hjälp är att någon går igenom verksamheten med nya ögon.
Läs mer…

Internrevision
Ledningssystem

Internrevision
Ledningssystem

Hjälp med Internrevision

Behöver ni hjälp med era Internrevisioner?

Det är ett krav i många ISO-standarder att utföra internrevisioner. Ni kanske varken har tid eller möjlighet att göra detta själva. Vi hjälper gärna till i den utsträckning ni har behov av. Fördelen med extern hjälp är att någon går igenom verksamheten med nya ögon.
Läs mer…

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss