* Utbildning ISO och Ledningssystem för Styrelse och Ledningsgrupp – online

Behöver ni som Styrelse och Ledningsgrupp mer kunskap om ISO och Ledningssystem?

Vi erbjuder en specialanpassad utbildning för Ledningsgrupp och Styrelse som belyser kopplingen mellan affärsutveckling och affärsnytta, ISO 9001, ISO 14001 och ett effektivt ledningssystem.

Kursinnehåll är under utarbetning.

Vi erbjuder ISO-utbildning på distans samt företagsanpassade kurser på plats hos er, eller på distans.

För frågor om kurserna, Kontakta oss!