Processkartläggning

Processerna är verksamhetens arbetsflöden. Många gånger går en och samma process genom flera olika organisatoriska avdelningar, där det utförs aktiviteter. En process startas med given indata och avslutas med givet resultat och däremellan pågår det ett antal aktiviteter som alltså kan involvera en eller flera olika funktioner i verksamheten.

För att kunna arbeta effektivt och verkningsfullt med förbättringar är det viktigt att först identifiera och förstå verksamhetens processer. Vilka processer som genererar kundvärde, vilka processer som leder och styr verksamheten och vilka stödprocesser som finns?

En verksamhet behöver även förstå vilka processer som är mest kritiska ur ett mål- och kravperspektiv samt hur man bäst kan övervaka och mäta dem.

Vissa processer behöver brytas ner och tydliggöras i delprocesser och aktiviteter. Som företagare kan man inte fokusera på allt så genom att identifiera era kritiska framgångsfaktorer, får ni förståelse för vilka områden och processer som är viktigast för er och kan börja där.

Processerna ska inte bara identifieras, kartläggas, brytas ner och mätas, de behöver även göras tillgängliga för medarbetarna tydligt och visuellt..

Behöver ni hjälp med att identifiera och kartlägga era processer?

Vi hjälper er gärna med en processkartläggning i Borås, Göteborg, Jönköping med omnejd.
Kontakta oss!