Målstyrning

Genomtänkta och effektiva mål är en viktig del för styrningen av ett företag. En tydlig och genomarbetad målstyrning tar verksamheten framåt mot visionen, engagerar medarbetare, skapar motivation och gemenskap, främjar kommunikation och möjliggör att problemområden identifieras.

Företag och verksamheter som genererar bra resultat har oftast väl uttänkta mål. Mål som bryts ner i verksamheten där de gör störst nytta och som mäts och följs upp regelbundet.

Genom att identifiera era kritiska framgångsfaktorer tydliggörs vilka områden som behöver fokuseras på och effektiva nyckeltal kan definieras.

Behöver ni hjälp med era mål och målstyrning?

Hur arbetar ni med företagets mål, hur bestäms vilka områden som är viktigast att målsätta och hur avgör ni vilka parametrar som ger mest effekt att mäta på?

Vi arbetar i Borås, Göteborg och Jönköping med omnejd.
Hur kan vi hjälpa er? Kontakta oss!