Utbildning ISO 9001 – online

Behöver ni mer kunskap inom ISO 9001? Vi erbjuder kurser på distans samt företagsanpassade kurser på plats hos er eller på distans.

* Grundkurs ISO 9001 – Ledningssystem för kvalitet

I denna grundkurs går vi igenom vad ett ledningssystem är, kraven i ISO 9001:2015, kopplingen till en verksamhets strategiska arbete samt berör några områden, lite djupare, som t.ex. processer och mål.

Kurslängd: 1 dag uppdelat på 2 halvdagar

Kursinnehåll:
– Ledningssystem, vad är det?
– ISO 9001:2015, ledningsprinciper och krav
– Processer
– PDCA-cykeln
– Att arbeta med Mål
– Riskhantering
– Kopplingen till verksamhetens strategiska arbete

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Pris distans: 3900 kr exklusive moms.

Dokumentation: ingår i priset

Kurstillfällen:
Planering pågår

Bokning: Kontakta oss på info@hgkonsulterna.se för att boka.

* Fördjupningskurs ISO 9001 – Ledningssystem för kvalitet

Kursinnehåll är under utarbetning.

Vi erbjuder distansutbildning ISO 9001 samt företagsanpassade kurser på plats hos er, eller på distans.

För frågor om kurserna, Kontakta oss!