Internrevisioner

För en verksamhet som är ISO-certifierad mot en ledningssystemsstandard är det ett krav att det utförs internrevisioner löpande. Förutom att granska hur kraven i ISO-standarden uppfylls, så kan en väl genomförd internrevision bidra till att hitta värdefulla förbättringsområden.

Om man väljer att ta extern hjälp med internrevisionerna kan det vara extra värdefullt, då någon går igenom verksamheten med andra infallsvinklar.

Behöver ni hjälp med era internrevisioner?

Är ni kanske ISO-certifierade men inte har möjlighet att själva hantera och utföra era internrevisioner?

Vi kan utföra internrevisioner mot ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 45001 (arbetsmiljö), ISO 28000 (säkerhet) och ISO 17025 (laboratorieverksamhet).

Vi hjälper till med internrevisioner i Borås, Göteborg, Jönköping med omnejd.
Hör av er och berätta vi ni skulle behöva hjälp med! Kontakta oss!