Internrevisioner

För en verksamhet som är ISO-certifierad är det ett krav att det utförs internrevisioner kontinuerligt. Förutom att granska hur kraven i ISO-standarden uppfylls, så kan en väl genomförd internrevision bidra till att hitta värdefulla förbättringsområden.

Om man väljer att ta extern hjälp med internrevisionerna kan det vara extra värdefullt, då någon går igenom verksamheten med andra infallsvinklar.

Behöver ni hjälp med era internrevisioner?

Är ni kanske ISO-certifierade men inte har möjlighet att själva hantera och utföra era internrevisioner?

Vi hjälper till med internrevisioner i Borås, Göteborg, Jönköping med omnejd.
Hör av er och berätta vi ni skulle behöva hjälp med! Kontakta oss!