Certifiering mot ISO 17025, Ledningssystem för laboratorier

ISO 17025 är en väl etablerad internationell standard för ledningssystem för laboratorier och fungerar som ett ramverk för att styra upp interna rutiner. Den kan bidra till en mer kundfokuserad och effektiv verksamhet.

Genom att införa ISO 17025 får ni hjälp att kvalitetssäkra verksamheten och att  fokusera på områden som är kritiska ur ett kundperspektiv.

Behöver ni hjälp med er ISO 17025-certifiering i Borås, Göteborg, Jönköping, Stockholm, Malmö med omnejd?

Det kan kännas tryggt att ha någon med kunskap att luta sig mot vid en ISO-certifiering, oavsett om ni vill certifiera er på grund av kundkrav, krav från andra intressenter eller för er egen skull. Vi hjälper er i den utsträckning ni vill och har behov av och vi börjar med en nulägesanalys för att kunna avgöra vad som krävs. Vi vill ge er förutsättningar för att klara er själva efter er certifiering och arbetar därför gärna tillsammans med er personal.

Er konsult inom ISO 17025

HG konsulterna har lång erfarenhet av att bygga certifierbara ledningssystem som dessutom är effektiva och användbara. Och vi utgår alltid först och främst från era behov och de rutiner ni redan har som fungerar väl. Om ni har flera ledningssystem så kan vi integrera dem till ett.

Hör gärna av er och berätta om era tankar och funderingar runt en ISO-certifiering! Kontakta oss!