Utbildning ISO 28000 – online

Behöver ni mer kunskap inom ISO 28000? Vi erbjuder kurser på distans samt företagsanpassade kurser på plats hos er eller på distans.

* Grundkurs ISO 28000 – Ledningssystem för säkerhet

Kursinnehåll är under utarbetning.

För frågor om kurserna, Kontakta oss!