Utbildning ISO 45001 – online

Behöver ni mer kunskap inom ISO 45001? Vi erbjuder kurser på distans samt företagsanpassade kurser på plats hos er eller på distans.

* Grundkurs ISO 45001 – Ledningssystem för arbetsmiljö

Kursinnehåll är under utarbetning.

För frågor om kurserna, Kontakta oss!